PREZENTARE GENERALĂ LUAREA DECIZIILOR

Scopul fazei de luare a deciziilor este de a îmbunătăți calitatea și consecvența deciziilor de tratament în faza hiperacută, pentru a asigura faptul că pacienții primesc terapia adecvată. Țintele terapiei de recanalizare pot să se bazeze pe Premiile ESO Angels, cu un minimum de 5% și o țintă de 15% din totalul accidentelor vasculare cerebrale ischemice. 
 
Această secțiune propune o abordare cu 4 etape pentru standardizarea procesului de luare a deciziilor în tratamentul hiperacut. Aceste 4 etape sunt: Diagnostic, excluderea sângerării, evaluarea severității și contraindicațiile la tratament.
 
Instrumentele din această secțiune sunt menite să consolideze aceste 4 etape prin prezentări, liste de verificare și simulări online ale pacienților.  

luarea deciziei