TERMENI DE UTILIZARE

Adrese
Acest site web este o resursă informativă internațională provenită de la sediul nostru central corporativ din Ingelheim, Germania și este menit să furnizeze informații despre afacerile noastre globale. Vă rugăm să rețineți că informațiile legate de starea de aprobare și etichetele produselor aprobate pot varia de la o țară la alta, iar informațiile specifice țării pot fi disponibile în țările în care derulăm afaceri.

 

Utilizarea conținutului
Întregul conținut al acestui site este proprietatea grupului de companii Boehringer Ingelheim și este protejat prin drepturi de autor. Permisiunile pentru utilizarea documentelor (precum documente informative, comunicate de presă, fișe de date și liste de întrebări și răspunsuri) de pe acest site web se acordă cu condiția ca (1) această notificare să apară pe toate exemplare și, îndeosebi, să includă atât notificarea de copyright, cât și această notificare privind permisiunile; (2) utilizarea respectivelor documente de pe acest site să fie numai în scop informativ, de diseminare pe diverse suporturi și necomercială sau pentru uz personal și documentele să nu fie copiate sau postate pe nicio rețea de computere sau difuzate în presa comercială; și (3) să nu se aducă nicio modificare documentelor. Utilizarea în alte scopuri este interzisă în mod explicit și poate atrage cu sine penalități civile și penale severe. Orice încălcări vor fi deferite justiției.

Permisiunile acordate mai sus nu includ folosirea designului sau structurii grafice a site-ului boehringer-ingelheim.com sau ale oricărui site web deținut, operat, licențiat sau controlat de către una dintre companiile din grupul Boehringer Ingelheim. Elementele acestor site-uri web sunt protejate prin copyright, imagine comercială, marcă comercială, legislația privind concurența neloială și alte legi, și nu pot fi copiate sau imitate, integral sau parțial. Nicio marcă comercială, imagine comercială, siglă, diagramă, niciun sunet sau imagine nu pot fi copiate sau retransmise de pe niciun site web Boehringer Ingelheim, mai puțin dacă se permite în mod expres de către compania Boehringer Ingelheim care deține drepturile respective. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres prin prezenta sunt rezervate.

 

Notificare privind marca comercială
Mărcile comerciale ale produselor Boehringer Ingelheim la care se face referire în prezenta, fie că apar scrise cu caractere aldine, fie că sunt însoțite de simbolul de marcă comercială ®, sunt mărci comerciale ale entităților din grupul de companii Boehringer Ingelheim. Numele companiilor și produselor efective menționate în prezenta pot fi mărci comerciale ale deținătorilor lor respectivi. Utilizarea acestor mărci comerciale, a denumirii companiei Boehringer Ingelheim și a siglei companiei, cu excepția cazului când se permite în prezenta, este interzisă în mod explicit și poate constitui o încălcare a codului penal. Produsele discutate în prezenta pot avea diferite denumiri comerciale, diferite etichete, prezentări ale produsului și concentrații în diferite țări. Vă rugăm să contactați reprezentanța locală dacă sunt necesare clarificări.

 

Declinarea responsabilității
Grupul de companii Boehringer Ingelheim și/sau furnizorii săi respectivi nu fac nicio reprezentare cu privire la adecvarea la vreun scop a informațiilor conținute în documente și diagramele aferente publicate pe acest site. Toate aceste documente și diagramele aferente sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție de niciun fel. Grupul de companii Boehringer Ingelheim și/sau furnizorii săi respectivi declină prin prezenta orice garanții și condiții referitoare la aceste informații, inclusiv toate garanțiile implicite și condițiile de mercantibilitate, adecvare la un anumit scop, titluri și neîncălcări ale unor drepturi. Accesul și utilizarea site-ului de față și al conținutului acestuia se fac pe riscul utilizatorului. Sub nicio formă, entitățile grupului de companii Boehringer Ingelheim și/sau furnizorii săi respectivi nu vor purta răspunderea pentru nicio daună specială, indirectă sau pe cale de consecință ori pentru orice daune care rezultă din pierderea utilizării, datelor sau profiturilor, indiferent dacă survine din executarea contractului, neglijență sau alte acte delicte, decurgând din sau în legătură cu utilizarea sau aplicarea informațiilor disponibile pe acest site. Documentele privind produsele farmaceutice nu sunt concepute pentru a fi utilizate ca alternativă la consultarea unui profesionist din domeniul sănătății sau a altui profesionist calificat. Dacă aveți nevoie de sfaturi cu privire la o anumită problemă medicală, vă rugăm să contactați profesioniștii din domeniul sănătății.

Documentele și diagramele aferente publicate pe acest server ar putea include inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Periodic sunt adăugate modificări la informațiile prezente. Grupul de companii Boehringer Ingelheim și/sau furnizorii săi respectivi pot aduce îmbunătățiri și/sau modificări ale produsului(elor) și/sau programului(elor) descris(e), în orice moment.

 

Notificări privind software-ul, documentele și serviciile disponibile pe acest site web
Sub nicio formă, grupul de companii Boehringer Ingelheim și/sau furnizorii săi respectivi nu vor purta răspunderea pentru nicio daună specială, indirectă sau pe cale de consecință ori pentru orice daune care rezultă din pierderea utilizării, datelor sau profiturilor, indiferent dacă survine din executarea contractului, neglijență sau alte acte delicte, decurgând din sau în legătură cu utilizarea sau aplicarea software-ului, documentelor, furnizării sau imposibilității de a furniza serviciile, ori a informațiilor disponibile pe acest site.

 

Linkuri către site-uri terțe
Unele link-uri din această zonă vă vor permite să părăsiți site-ul Boehringer Ingelheim și să accesați site-uri web externe. Dacă nu se indică altfel în descrierea site-ului web extern, site-urile către care se oferă link-uri nu se află sub controlul corporației Boehringer Ingelheim și nicio entitate a grupului de companii Boehringer Ingelheim nu este responsabilă pentru conținutul site-ului către care se oferă link sau orice link-uri conținute de acesta, ori modificările sau actualizările aduse respectivelor site-uri. În egală măsură, nicio entitate a grupului de companii Boehringer Ingelheim nu este responsabilă pentru difuzarea pe web sau orice alte forme de transmitere practicate de site-urile către care se oferă link. Aceste link-uri vă sunt furnizate numai pentru comoditate și includerea unui link nu presupune că grupul de companii Boehringer Ingelheim susține și promovează site-ul respectiv.

 

Solicitări de informații și feedback
Solicitările de informații și alte forme de feedback adresate Boehringer Ingelheim prin intermediul acestui site web nu trebuie să conțină întrebări despre chestiuni ce țin de sănătatea personală sau produse specifice eliberate numai cu prescripție medicală; acestea trebuie adresate unui specialist din domeniul sănătății. În cazul în care un utilizator al acestor documente răspunde cu informații care includ feedback, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte date similare cu privire la conținutul acestor documente, respectivele informații trebuie să fie considerate neconfidențiale și grupul de companii Boehringer Ingelheim nu va avea nicio obligație de niciun fel în ceea ce privește respectivele informații și va avea dreptul să reproducă, utilizeze, dezvăluie și distribuie liber – deși, acolo unde legea o impune, numai în formă anonimizată – aceste informații către alte părți, fără limitare.

 

Buletinul informativ
Dacă v-ați înregistrat pentru un buletin informativ, Boehringer Ingelheim vă va informa periodic prin e-mail cu privire la resurse și oferte noi de informații. Dacă nu mai sunteți interesat(ă) de acest serviciu, trimiteți un e-mail la PMangelsinitiative.DE@boehringer-ingelheim.com. Adresa dumneavoastră de e-mail va fi ulterior ștearsă din lista de transmiteri neîntârziat. De asemenea, puteți renunța să mai primiți buletinul informativ dacă faceți pur și simplu clic pe linkul din partea inferioară a fiecărui e-mail cu un buletin informativ.

 

Fluxuri de știri RSS
Utilizarea fluxului de știri RSS al Boehringer Ingelheim se supune acestor termeni și condiții. Boehringer Ingelheim își rezervă dreptul de a întrerupe acest serviciu în orice moment.